Ljubomir Pavićević Fis

rođen je 6 februara 1927 godine u Višegradu. Detinjstvo je proveo u Sarajevu, a od 1945 godine živi u Beogradu. Grafičkim i industrijskim dizajnom bavi se od 1953 god. Radio je za veliki broj jugoslovenskih i stranih fabrika, preduzeća i institucija, gde su njegovi projekti izvedeni u stotine hiljada primeraka.

Bio je jedan od osnivača, profesor i predsednik stručnog kolegijuma beogradske škole za dizajn i gost profesor Fakulteta primenjenih umetnosti. Član je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera ULUPUDS od osnivanja 1953 god. kao i nekoliko profesionalnih međunarodnih asocijacija. Učestvovao je sa svojim radovima na Međunarodnom simpozijumu o dizajnu ambalaže u Zagrebu 1962, na kongresu ICSID (International Council of Societies of Industrial Design), Ibiza, Spain 1971, kao i na mnogim profesionalnim skupovima i u stručnim časopisima u zemlji.

Bio je član žirija 3. Međunarodnog bijenala industrijskog oblikovanja 1968, član saveta Oktobarskog salona 1975, predsednik žirija za nagradu Grifon za najbolji jugoslovenski grafički dizajn 1996, predsednik žirija 38. Majske izložbe ULUPUDSa 2006, član Umetničkog saveta i predstavnik Udruženja u raznim državnim i kulturnim institucijama.

Organizovao je i vodio sektor likovnih delatnosti Međunarodnog pres centra u Beogradu. Radio je total dizajn za brojne jugoslovenske nastupe na međunarodnim privrednim sajmovima i kulturnim manifestacijama: Munchen, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, Hannover, Paris, Oslo, Bruxelles, Milano, Poznan, Plovdiv, Solun, Tel Aviv, Mexico City, Panama City, Beijing, Shanghai, Hong Kong, Singapore, Jakarta, Kuvait, Teheran, New Delhi, Kiev, Moskva, Aschabad, Tashkent, Maputo, Duala i Addis Ababa, itd.

Nagrade

1961 Oktobarska nagrada Beograda
1961 OSKAR za ambalažu
1962 Velika nagrada na jugoslovenskoj izložbi Vizuelne komunikacije
1965 Godišnja nagrada ULUPUSa
1965 Prva nagrada za oblikovanje na jugoslovenskoj izložbi EKOPROP
1970 Nagrada za industrijski dizajn Vlade Republike Austrije, Beč, Austrija
1971 Godišnja nagrada ULUPUSa
1972 Plaketa Majskog salona
1973 Nagrada Majskog salona
1974 Godišnja nagrada ULUPUSa
1982 Status istaknutog umetnika ULUPUDSa
...... Dvadeset sedam prvih nagrada na konkursima iz oblasti industrijskog i grafičkog dizajna
1998 Nagrada za životno delo Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije
2007 Posebno priznanje Vlade Republike Srbije za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije

Izložbe

1955 Prva izložba ULUPUSa, Beograd
1956 Izložba ULUPUSa, Beograd
1956 Umetnost-industrija, Beograd
1957 Industrijska umetnost, Novi Sad
1958 Umetnost u službi čoveka, Zrenjanin
1959 Industrijska umetnost, Novi Sad
1961 Izložba Tribina mladih, Novi Sad
1961 Međunarodna izložba industrijskog oblikovanja, Besanson, Francuska
1962 Vizuelne komunikacije, Beograd, Zagreb, LJubljana, Skopje
1962 Međunarodna izložba industrijskog oblikovanja, Venecia, Italija
1963 Oblikovanje industrijskih proizvoda, Slovengradec
1965 Primenjena umetnost Srbije, Beograd
1965 Izložba Jugoslovenski plakat, SSSR, Poljska, Čehoslovacka, Rumunija
1966 Oktobarski salon, Beograd
1966 Ekonomska propaganda, Beograd
1967 Forma, Bratislava, Čehoslovacka
1968 BIO 3.Međunarodni bijenale industrijskog oblikovanja, Ljubljana
1968 Galerija industrijskog dizajna, Njujork, SAD
1968 Samostalna izložba industrijskog i grafičkog dizajna, Beograd
1969 Oktobarski salon, Beograd
1971 Izložba plakata, Ljubljana 1971 Oktobarski salon, Beograd
1972 Majski salon Eksperiment, Beograd
1973 BIO 5.Međunarodni bijenale industrijskog oblikovanja, Ljubljana
1973 Majski salon, Beograd
1973 Izložba plakata, Beograd
1973 Izložba plakata, Ljubljana
1974 Majski salon, Beograd
1974 Izložba plakata, Beograd
1975 ZGRAF grafički dizajn, Zagreb
1975 Majski salon, Beograd
1975 Umetnici bloka 45, Beograd
1975 BIO 6.Međunarodni bijenale industrijskog oblikovanja, Ljubljana
1975 Dizajn 75, Beograd
1976 Majska izložba, Beograd 1976 Izložba ULUPUSa, Beograd, Kraqevo, Niš, Zaječar, Uzice, Gornji Milanovac
1978 Otvoreni oktobarski salon, Zemun
1978 Dizajn u Srbiji, Beograd
1979 Majska izložba, Beograd
1980 Oktobarski salon, Beograd
1982 Dizajn u Srbiji, Beograd
1982 Yugoslav Cultural Centre, Njujork, SAD
1982 Zlatno pero Beograda, Beograd
1982 Majska izložba ULUPUSa, Beograd
1996 Oktobarski salon, Beograd
1999 Oktobarski salon, Beograd
2000 Majska izložba, Beograd
2005 Izložba dizajn sekcije ULUPUDSa, Beograd
2007 Sekcija dizajna u Staroj Kapetaniji, Zemun
2007 Dizajn sekcija na Majskoj izložbi, Beograd

FIS INTERNET SITE  
art direction and design: zoran belic w.@ www.imperiumdesign.com